Montserrat, a la posta de Sol, amb la Roca Petanta en primer terme

Montserrat

Montserrat, a la posta de Sol, amb la Roca Petanta en primer terme