Montserrat

Montserrat

Posta de Sol cap als Ecos en primer terme, i les Agulles i Frares Encantats (sota on es pon el Sol) vist des de Sant Jeroni